Suomen Kuitulevy
Sertifioiduista metsistä (PEFC ja FSC®)

Tunnetuimmat ja laajimmin käytetyt metsäsertifiointijärjestelmät ovat PEFC ja FSC®. Molemmat järjestelmät edistävät metsien käsittelyn taloudellista, yhteiskunnallista ja ympäristönäkökulmaa, mutta painottavat niitä eri tavoin.

Suomessa on PEFC -sertifioitua metsää noin 16,5 miljoonaa hehtaaria ja FSC® -sertifioitua metsää noin 1,3 miljoonaa hehtaaria. Leijona-levyt syntyvät PEFC-serifioiduista metsistä - raaka-aineen kulkua voidaan seurata metsästä valmiiksi levyksi saakka.

Suomen Kuitulevy Oy:llä on Det Norske Veritas'in myöntämä puun alkuperäketjun hallintasertifikaatti Nro. 89768-2010-AE-FIN-FINAS ja Metsäsertifiointi ry:n myöntämä  PEFC -merkin käyttöoikeuslisenssi PEFC/02-34-06. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että levyjen valmistusta seurataan tarkoin metsästä valmiiksi puutuotteeksi asti.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. Järjestelmä varmistaa puun ja paperin ostajille, että puuraaka-aine on peräisin kestävästi hoidetusta metsästä.

Suomen Kuitulevy Oy sitoutuu noudattamaan PEFC - ja FSC® -sertifioinnin vaatimuksia. Raaka-ainehankinnan politiikan mukaisesti yhtiö noudattaa toiminnassaan seuraavia periaatteita:

 • ekologisesti tärkeiden metsäalueiden suojelu
 • luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen
 • geenimuuntelun kielto metsänhoidossa
 • työntekijöiden oikeuksien kunnioittamisen
 • paikallisen työvoiman huomioon ottaminen
 • vuorovaikutus paikallisten asukkaiden ja sidosryhmien kanssa
 • perinteisten maankäyttöoikeuksien ja paikallisten tapojen kunnioittaminen

Suomen Kuitulevy Oy tekee parhaansa välttääkseen:

 • suojelumetsien ja suojeltavien kohteiden hävittämistä
 • laittomia hakkuita ja laittoman puun kauppaa
 • alkuperäiskansojen oikeuksien ja ihmisoikeuksien rikkomista
 • metsien muuntamista viljelymaaksi tai muuksi teolliseksi alueeksi